Истраживање Саобраћајаног факутета у вези заинтересованости грађана за коришћење речног превоза у Београду

Назад на вести

06/04/2021

Истраживање Саобраћајаног факутета у вези заинтересованости грађана за коришћење речног превоза у Београду

 

У оквиру активности Универзитета у Београду - Саобраћајног факултета, планирао је спровођење истраживања потенцијалних корисника о могућности развоја и интеграције подсистема речног транспорта путника у Београду у постојећи систем јавног градског транспорта путника.

Својим положајем, постојећим природним ресурсима, климатским карактеристикама, а посебно оријентацијом у просторном развоју, град Београд има природне предуслове за развој подсистема речног транспорта путника.

Сматрамо да је мишљење грађана града Београда од изузетног значаја за развој система јавног градског транспорта путника у Београду.

Анкетни образац је израђен у Google Form-у и веома је једноставан за попуњавање.

 


 

ЛИНКОВИ