Стратегије и пројекти

Кликните на назив документа за отварање у новом прозору:

 

   01_Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. године

   02_Пројекат жутих трака и издвојених независних траса линија јавног линијског превоза путника

   03_Истраживање утицаја стила вожње на енергетску ефикасност код аутобуса на електрични погон

   04_Техничко-технолошка анализа аутобуског подсистема јавног транспорта путника у Београду

   05_Смарт план саобраћајне инфраструктуре Београда - смарт план 2021-2027-2033

   06_Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета на приградским и локалним линијама у Београду

   07_Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду

   08_Стратегија развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са пресеком 2027. године

ЛИНКОВИ