header image

О нама

Добро дошли на интернет презентацију Секретаријата за јавни превоз Градске управе града Београда.

Секретаријат за јавни превоз је основан Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, број 2/2017), којом је дефинисано да преузима предмете, послове, архиву и др. од Секретаријата за саобраћај - Дирекције за јавни превоз, у оквиру које су наведени послови обављани почев од 01.02.2003. године.

Планови града Београда и Секретаријата за јавни превоз су усмерени ка томе да се кроз системско улагање и деловање на различитим пољима континуирано подиже ниво услуге јавног линијског превоза путника. У претходном периоду израђене су студије мреже линија јавног градског, приградског и локланог превоза у Београду, почела је примена новог тарифног система у оквиру кога је град територијално и ценовно подељен на 4 јасно дефинисане зоне са праведнијим односом цена за све кориснике јавног превоза, закључени су нови Уговори о јавно-приватном партнерству за обављање градског, приградског и локалног превоза путника у Београду којима су дефинисани виши критеријуми за обављање услуге превоза, планирају се и спроводе набавке нових возила (укључујући и возила на електрични погон) и улагања у инфраструктуру намењену јавном превозу.

Ово је место на коме ће грађани Београда и други корисници моћи да добију све информације у вези са функционисањем јавног линијског превоза путника на територији града Београда и упознају се са предстојећим новинама које за циљ имају унапређење квалитета услуге јавног превоза. Циљ свих нас је да комуникацијом са корисиницама јавни превоз у Београду постане квалитетнији и бољи, репрезентативан и препознатљив, при чему од ове локације очекујемо да буде једно од места најдинамичније комуникације и размене информација.