Назив набавке

Референтни број

Врста предмета

Процењена вредност

Врста поступка

Рок за подношење


Мултимедијална промоција коришћења и унапређења система јавног превоза путника

1/22

Услуге

75000000.00

отворени поступак

01-06-2022 12:00

Јавни позив.pdf

Јавни позив.pdf

27-04-2022 16:53

Јавни позив.pdf