Назив набавке

Референтни број

Врста предмета

Процењена вредност

Врста поступка

Рок за подношење


Превоз путника у јавном речном превозу

11/21

Услуге

46690008.00

отворени поступак

21-02-2022 12:00

Јавни позив.pdf

Јавни позив.pdf

27-04-2022 17:03

Јавни позив.pdf
Исправка - Обавештенје о изменама или додатним информацијама.pdf

Исправка - Обавештенје о изменама или додатним информацијама.pdf

27-04-2022 17:03

Исправка - Обавештенје о изменама или додатним информацијама.pdf
Исправка - Обавештенје о изменама или додатним информацијама (1).pdf

Исправка - Обавештенје о изменама или додатним информацијама (1).pdf

27-04-2022 17:03

Исправка - Обавештенје о изменама или додатним информацијама (1).pdf

Одлука о додели уговора.pdf

Одлука о додели уговора.pdf

27-04-2022 17:05

Одлука о додели уговора.pdf