707

Зелени Венац - Земун Поље

Земун Поље - Зелени Венац
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Зелени венац А #1880
2 Хотел Југославија А #305
3 Карађорђев трг А #1227
4 Земун /пошта/ А #410
5 Наде Димић А #415
6 Тршћанска А #419
7 Филипа Вишњића А #421
8 Руска А #423
9 Земун /Горњи град/ А #1152
10 Милице Шуваковић А #1891
11 Светозара Папића А #1893
12 Ратарски пут А #2305
13 Угриновачки пут А #2306
14 Југа Гризеља А #2308
15 Љиљане Крстић А #2702
16 Угриновачки пут 12. део А #2704
17 Угриновачки пут 26. део А #2706
18 Насеље мала пруга А #2708
19 Привредна зона /улаз/ А #1895
20 Полимарк А #2738
21 Земун парк А #2740
22 "Пупин телеком" А #2839
23 Пут за Нови Сад А #2277
24 Институт за кукуруз А #1881
25 Браће Крњешевац А #1883
26 Вртић "Бубамара" А #1885
27 Фрање Крча А #1887
28 Земун поље А #1889