363

Живковац - Камендол - Брестовик - Гроцка - Шумице

Шумице - Гроцка - Брестовик - Камендол - Живковац
Прикажи ред вожње
Р.Б. Назив Зона Шифра
1 Живковац окретница Б #9444
2 Живковац - Стара О Б #9449
3 Живковац - Продавница Б #9446
4 Живковац (Мач. брест) Б #9452
5 Живковац - Улаз Б #9451
6 Умчари - Доњи крај - Школа Б #9714
7 Продавница - Доњи крај Б #9604
8 Милоша Обреновића Б #9442
9 Умчари центар одлазна Б #9724
10 Умчари - Чекерац Б #9717
11 Пударци чокањ Б #9609
12 Пударци - Продавница Б #9606
13 Пударци - Трафо Б #9607
14 Камендол "Р" Б #9503
15 Камендол улаз - Песак Б #9506
16 Камендол - Центар Б #9501
17 Трајна јаруга - Окретница Б #9695
18 Буковача Б #9337
19 Институт Б #9491
20 Брестовик Р Б #9334
21 Брестовик - Улаз Б #9328
22 Брестовик центар - Окретница Б #9336
23 Брестовик - Излаз Б #9329
24 Брестовик Р Б #9335
25 Брестовик - Викенд насеље Б #9327
26 Аласка колиба Б #9305
27 Шумадијска Б #1479
28 Пут за Заклопачу А #1467
29 Хладњача ПКБ А #1459
30 Болеч раскршће А #1457
31 Здравствена ст. Лештане и Винча А #1455
32 Пут за Калуђерицу А #1439
33 Булевар краља Александра А #480
34 Коњарник А #222
35 Шумице А #9735