header image

Плаћање платном картицом

ПЛАЋАЊЕ Mastercard (PayPass) ПЛАТНОМ КАРТИЦОМ:

Корисницима Mastercard PayPass платних картица омогућено је плаћање основне временске карте у трајању од 90 минута валидацијом.
Сигурносни код гарантује и онемогућавање наплате више од једне трансакције у року од 90 минута уколико се картица више пута прислони на валидатор у времену трајања временске карте од 90 минута, изузев у случају да корисник на валидатору одабере зону дестинације за коју претходном валидацијом није платио (нпр. 07:20 часова валидацијом је плаћена вожња у зонама 1 и 2, а у 08:40 часова на валидатору су одабране зоне 1, 2 и 3).

 

ВАЛИДАЦИЈА MASTERCARD (PayPass) ПЛАТНЕ KАРТИЦЕ

Валидација се врши прислањањем картице на екран валидатора чиме се активира основна временска карта у трајању од 90 минута за зону у којој се возило налази у тренутку валидације, за једну особу, а кредит на картици се умањује за прописани износ.

Плаћање за више зона врши се претходним одабиром зоне у којој се завршава путовање, а затим се прислони картица на екран валидатора. 

Приликом преседања у оквиру 90 минута, колико траје временска карта, потребно је само очитати платну картицу без поновног бирања зоне у којој се завршава путовање.  

Платну картицу потребно је очитати на валидатору приликом сваког преседања.

Mastercard бесконтактна плаћања су сигурна за коришћење јер су заштићена вишеслојним нивоима заштите. Током сваке бесконтактне трансакције креира се јединствени сигурносни код који се не може искористити за неку другу трансакцију путем исте картице. Сигурносни код гарантује и онемогућавање наплате више од једне трансакције у року од 90 минута уколико се картица више пута прислони на валидатор у времену трајања временске карте од 90 минута.

Mastercard PayPass картицом није могуће бирање групне карте за више путника.

Приликом контроле карата неопходно је на захтев контролора прислонити платну картицу на контролорски уређај како би се проверило да ли је плаћена електронска временска карта.