Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета на приградским и локалним линијама у Београду

За преузимање кликните на назив документа:

- МЕТОДОЛОШКИ ПОСТУПАК

   Kорица - Методолошки поступак

   Методолошки поступак- Зона 3 и 4

- АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

   Анализа постојећег стања

   Kорица - Анализа постојећег стања

- ТРАНСПОРТНЕ ПОТРЕБЕ И ТРАНСПОРТНИ ЗАХТЕВИ


      Прилог 1 Б

   Прилог 1Б -1 Уласци 860

   Прилог 1Б -2 Изласци 860

   Прилог 1Б -3 Проток 860

   Прилог 1Б -4 Kке ТЗ по х 860

   Прилог 1Б -5 Kке ТЗ по обртима 860

   Прилог 1Б -6 Изведене кке ТЗ по х 860

   Прилог 1Б -7 Изведене кке ТЗ по обртима 860

   Прилог 1Б -8 Уласци 41301

   Прилог 1Б -9 Изласци 41301

   Прилог 1Б -10 Протоци 41301

   Прилог 1Б -11 Kке ТЗ по х 41301

   Прилог 1Б -12 Kке ТЗ по обртима 41301

   Прилог 1Б -13 Изведене кке ТЗ по х 41301

   Прилог 1Б -14 Изведене кке ТЗ по обртима 41301

      Прилог 1 Д

   Basic Features of Transport Demand per Hours

   Basic Features of Transport Demand per Trips

   Derived Features of Transport Demand per Hours

   Derived Features of Transport Demand per Trips

   Passengers Alightings on Lines per Hours

   Passengers Boardings on Lines per Hours

   Passengers Flow on Lines per Hours

   Kорица - Резултати истраживања

   Транспортне потребе и транспортни захтеви

- Планирање и пројектовање мреже линија

    Прилог 2

   Прилог 2.1. Линијски пасош-БАРАЈЕВО - KОНАЧНО

   Прилог 2.2. Линијски пасош - ГРОЦKА - KОНАЧНО

   Прилог 2.3. Линијски пасош - ЛАЗАРЕВАЦ- KОНАЧНО

   Прилог 2.4. Линијски пасош-МЛАДЕНОВАЦ - KОНАЧНО

   Прилог 2.5. Линијски пасош-ОБРЕНОВАЦ - KОНАЧНО

   Прилог 2.6. Линијски пасош-СОПОТ - KОНАЧНО

   Kорица - Планирање и пројектовање мреже линија

   Планирање и пројектовање мреже линија

 

ЛИНКОВИ