vest

Квалитетнији јавни превоз за насеље Дунавски вирови

Почев од понедељка 13. маја, мења се траса линија ЈЛПП бр. 612 и 703 и преусмерава на саобраћајницу T7 уз насеље Дунавски вирови, Нова Галеника.

У Дунавским вировима је изграђено 1.000 станова за припаднике служби безбедности и бивше припаднике ових служби у осам издвојених вишеспратних објеката. У протеклом периоду највећи број изграђених стамбених објеката је усељен, док је Општина Земун у разговору са станарима овог насеља иницирала захтев за побољшање јавног превоз у зони насеља.

Сагледавањем тренутне мреже линија јавног превоза, одлучено је да постојеће линије бр. 612 и 703 промене трасе и преусмере се на саобраћајницу Т7 уз насеље Дунавски вирови. На наведени начин, понуда јавног превоза је побољшана и корисницима јавног превоз омогућено да користе и линије које их додатно повезују са Новим Београдом и Земуном:

  • 612 Нови Београд /Павиљони/ - Нова Галеника;
  • 703 Земун /Кеј ослобођења/ – Батајница ЖС – Угриновци.

Просечан интервал наиласка возила јавног превоза у зони насеља у периодима вршног оптерећења сада ће уместо 12 бити 6-7 минута.

Изграђене су и два нова аутобуска стајалишта у зони раскрснице и улаза у насеље „Дунавски вирови“ на којој се у постојећем стању налазе обележени пешачки прелази, чиме је коришћење линија јавног превоза максимално приближено уз омогућавање регулисаног прилаза путника.

Тренутно је у „Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ Ј.П. у току припрема техничке документације за семафоризацију наведене раскрснице улица: саобраћајница T7, Емилије Јакшић и Дунавски вирови, док је планском документацијом предвиђена и изградња нове аутобуске окретнице на парцели уз трговински објекат у изградњи, када ће додатно бити побољшана услуга јавним превозом продужењем других линија ЈЛПП.