vest

Обавештење кандидатима који су положили писмени део испита

Обавештењe о кандидатима који су положили писмени део испита, датуму, времену и месту одржавања усменог дела испита о познавању града београда и списку кандидата по групама.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА, ДАТУМУ, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ОДРЖАВАЊА УСМЕНОГ ДЕЛА ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА БЕОГРАДА И СПИСКУ КАНДИДАТА ПО ГРУПАМА