vest

Oбавештење о повраћају средстава уплаћених за испит "Познавање града Београда"

Обавештавамо вас да је за повраћај средстава, уплаћених са сврхом уплате „полагање испита – познавање града“, неопходно да поднесете захтев Секретаријату за јавне приходе Градске управе града Београда – Одељењу Стари град, у којем је обавезно да наведете број рачуна на који ће се извршити повраћај средстава.

У прилогу захтева потребно је да доставите и доказ да је уплата извршена на одговарајући уплатни рачун јавних прихода (уплатница или извод пословне банке код које је уплата извршена), потврду да уплата није искоришћена, односно да је потребно извршити повраћај средстава, као и одговарајући извештај да су средства пренета на рачун за извршење буџета Града.

Потврду да средства нису искоришћена по својој намени, као и извештај да су средства пренета на рачун за извршење буџета града (УЈП извод), издаће вам на захтев Секретаријат за јавни превоз Градске управе града Београда.

Захтев за издавање потврде да средства нису искоришћена по својој намени, као и извештај да су средства пренета на рачун за извршење буџета града (УЈП извод), подноси се на писарници Градске управе града Београда, ул. 27. марта 43-45.

Напомињемо да је у захтеву, поред података о подносиоцу, потребно навести и податак када  су тачно средства уплаћена и висину износа уплаћених средстава.