vest

Обавештењем о термину испита о познавању града Београда

 Обавештењем о термину испитног рока за полагање испита о познавању града Београда од дана 14.3.2022. године, одређено је да ће се пријаве за полагање испита подносити најкасније до 21.3.2022. године, а да ће се полагање испита организовати за 150 лица и то по редоследу поднетих пријава на писарници Градске управе Града Београда.

Имајући у виду то да је првог дана (15.3.2022. године), поднето више пријава од планираног броја лица предвиђених за полагање испита, обуставља се даље подношење пријава за полагање испита закључно са 15.3.2022.године до 15.30 часова (редовно радно време пријема поднесака), како се заинтересована лица не би беспотребно излагала трошковима полагањa испита.

Секретаријат за јавни превоз ће накнадно издати обавештење о новим терминима за подношење пријава за полагање испита о познавању града.

Више информација можете погледати на следећем линку.