header image

Информације такси

СЕКТОР ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ

У овиру сектора за ауто-такси превоз обављају се следећи послови:

 • студијско-аналитички и управно-надзорни послови у области такси превоза;
 • послови испитивања погодности и класификација такси возила;
 • издавање такси исправа и ознака;
 • финансијско-материјални послови из области такси превоза;
 • вођење евиденције о издатим такси исправама и ознакама;
 • израда извештаја, информација и других материјала везаних за такси превоз.
 • од 06.11.2018. године и ступања на снагу Закона о превозу путника у друмском саобраћају, сектор за ауто-такси превоз се бави и питањем "LIMO SERVISA" - изнајмљивањем возила са возачем.

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Сектор за ауто такси превоз почео је са издавањем ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ВЕТРОБРАНСКИХ НАЛЕПНИЦА, која су по Одлуци о такси превозу (Сл. лист града Београда 126/16) обавезни да имају на возилима којим се обавља такси превоз

 • Ступањем на снагу Изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају од 29.04.2019. године, дошло је до промена у вези обављања такси превоза у погледу услова за такси возило. Сва возила која се први пут региструју за такси превоз морају да испуне следеће карактеристике:
  • Запремина корисног пртљажног простора не може бити мања од 350 л или међуосовинско растојање мора бити најмање 2.550 мм,
  • Мотор мора да задовољи емисију издувних гасова мин. EURO 3,
  • Возило мора да поседује клима уређај.
 • Постојећа такси возила која не задовољавају ове услове, морају да прилагоде своја возила у складу са Законом до 05.11.2020. године.

 

КОНТАКТ

 • За додатне информације можете нам се обратити путем телефона 011/2289-375
 • Све примедбе на рад ауто-такси превозника могу се пријавити Саобраћајној инспекцији путем телефона 011/3227-000