Вести

...
Израда студије унапређења и развоја система ноћног јавног транспорта путника у Београду
21/06/2018 У току је израда студије „Унапређење и развој система ноћног јавног транспорта путника у Београду“, коју за потребе Града Београда врши Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет. Основни циљеви ове студије су стварање научно - стручне основе за промене у структури, функционисању, организацији и управљању системом јавног ноћног транспорта путника у граду Београду, односно стварање услова за рационално и квалитетно организовање овог вида транспорта путника.
Опширније
АРХИВА ВЕСТИ