header image

Тарифне зоне

mapa

Зона А - Нови Београд

 

Зона А - Земун

 

Зона А - Стари град

 

Зона А - Савски венац

 

Зона А - Вождовац

 

Зона А - Чукарица

 

Зона А - Врачар

 

Зона А - Раковица

 

Зона А - Палилула

 

Зона А - Звездара

 

Зона А - Сурчин

 

Зона А - Гроцка - северно од пута 347 Врчин - Заклопача

 

Зона Б - Лазаревац

 

Зона Б - Младеновац

 

Зона Б - Обреновац

 

Зона Б - Барајево

 

Зона Б - Сопот

 

Зона Б - Гроцка - јужно од пута 347 Врчин - Заклопача

 

Зона Ц (А + Б) - Територија која покрива свих 17 београдских општина