Архива јавних набавки - Услуге

Измене режима
Назад на јавне набавке - услуге

Јавна набавка бр. 4/19:

ОРГАНИЗАЦИЈА – РЕГИОНАЛНИ СКУП НА ТЕМУ „ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА“
04/10/2019

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: Kомуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  04.10.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04.09.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 16.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 23.10.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 4/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 15/19:

ПРОЈЕКАТ ''ИСТРАЖИВАЊЕ УТИЦАЈА СТИЛА ВОЖЊЕ (ЕКО-ДРИВЕ) НА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ КОД АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН (Е-БУС)
03/09/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  02.09.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 02.09.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  21.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  14.11.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 15/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 13/19:

ИЗРАДА КАТАСТРА СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
20/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: друге услуге

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  20.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 20.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 28.10.2019. - овде

Преузмите текст ОБАВЕШТЕЊА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 12.11.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 13/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 7/19:

ИЗРАДА СТУДИЈЕ „АНАЛИЗА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У ГРАДУ БЕОГРАДУ СА ПРЕДЛОГОМ СТРАТЕШКИХ ПРАВАЦА ДЕЛОВАЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА“
12/08/2019

Врста поступка: отворени поступак

Врста предмета: услуге

Предмет: услуге истраживања и развоја

Контакт: комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  09.08.2019. - овде

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 09.08.2019. - овде

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  23.08.2019. - овде

Линк ка јавној набавци 7/19 на Порталу јавних набавки

Јавна набавка бр. 8/19:

Израда студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020 до 2024“
28/06/2019
  1. Врста поступка јавне набавке:  отворени поступак 
  2.  
  3. Врста предмета јавне набавке: услуге
  4.  
  5. ОРН: 73300000-5- планирање и спровођење истраживања и развоја 
  6.  
  7. Kонтакт: Kомуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, достављањем писмена на адресу Секретаријат за јавни превоз, ул.27. марта 43-45, 11000 Београд, електронском поштом на еmail адресу: sjp.javnenabavke@beograd.gov.rs, или факсом на телефон 011/2752-582, сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.

Преузмите текст ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  28.06.2019

Преузмите текст КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 28.06.2019

Преузмите текст ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23.08.2019

 

Линк ка порталу јавних набавки града Београда: 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219222