Информација о промени режима рада линије бр. 82

82

24/11/2023 - 31/12/2023

Током извођења радова на техничком регулисању у улици Љубинке Бобић у Београду (Нови Београд) доћи ће до заузећа десне саобраћајне траке улице на делу од зоне раскрснице са улицом Партизанских авијација наредних 100 метара гледано у смеру ка улици Недељка Гвозденовића у периоду од 10.12. до 31.12.2023.године, због чега ће улица бити једносмерна на делу између раскрсница са улицама Партизанске авијације и Недељка Гвозденовића у смеру ка улици Партизанске авијације.

Возила са линије ЈЛП бр. 82 ће у смеру ка Блоку 44 саобраћати на редовној траси, док ће у смеру ка Кеју ослобођења саобраћати улицама Гандијева, Партизанске авијације, Исмета Мујезиновића, Др Хуга Клајна, Љубинке Бобић и даље редовном трасом.

Успоставља се привремено стајалиште „Исмета Мујезиновића“, у улици Исмета Мујезиновића, преко пута кућног броја 18 за смер према Кеју ослобођења, док се укида стајалиште „Рашка Димитријевића“ у улици Љубинке Бобић за смер према Блоку 44.