header image

Карта купљена код возача

КУПОВИНА И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ

Ово је карта за једну вожњу која се продаје код возача. Путник је у обавези да припреми тачан износ који је неопходан за куповину карте. Карте за једну вожњу се не очитавају, већ издавањем код возача важе за непрекидну вожњу у једном смеру за коришћену тарифну зону у возилу у коме је купљена.

ЦЕНА ПАПИРНЕ КАРТЕ КУПЉЕНЕ У ВОЗИЛУ КОД ВОЗАЧА (у динарима)

Зона Износ
1 и 2 или 3 или 4 150,00
1, 2 и 3 или 3 и 4 300,00
1, 2, 3 и 4 400,00
Ноћни саобраћај зона 1 150,00
Ноћни саобраћај зоне 1 и 2 210,00
Е линије - у минибус возилима 200,00
А1 линија (Трг Славија – Аеродром Никола Тесла) 400,00

ИЗГЛЕД КАРТИЦЕ

Приказ папирне картице купљене код возача:

Bus Plus karta kupljena kod vozača