header image

Неперсонализована картица (временска карта)

КУПОВИНА И УПОТРЕБА КАРТИЦЕ

Овај тип картице представља електронски новчаник за вожњу у јавном превозу. Купује се на киоску по цени од 250 динара и важи 3 године од дана прве допуне. Може се допуњавати неограничен број пута, при чему је максимални износ једне трансакције 2.500 динара, а максималан тренутни износ на картици 5.000 динара. За сваку трансакцију (допуну) од 900 динара или више, на картицу корисника се уписује додатних 100 динара (нпр. за уплату од 950 динара, на картицу се уписује 1050 динара). При уласку у возило, корисник купује карту очитавањем картице на валидатору при чему се на картици умањује износ кредита у вредности карте за одабране зоне. Неперсонализовану смарт картицу је могуће регистровати на име корисника, али је може користити и више корисника.

Картице се морају очитати приликом уласка у возило и при сваком преседању, како би биле исправне приликом контроле.

ЦЕНА ОСНОВНЕ ВРЕМЕНСКЕ КАРТЕ у трајању од 90 динара (у динарима)

Зона Износ
1 и 2 или 3 или 4 89,00
1, 2 и 3 или 3 и 4 179,00
1, 2, 3 и 4 269,00

Основна временска карта може бити плаћена валидацијом: пластичне неперсонализоване смарт картице или платне картице или мобилног телефона (који подржава NFC технологију и има инсталирану одговарајућу апликацију).

 

ВАЛИДАЦИЈА KАРТИЦЕ

Валидација се врши прислањањем картице на екран валидатора чиме се активира основна временска карта у трајању од 90 минута за зону у којој се возило налази у тренутку валидације, за једну особу, а кредит на картици се умањује за прописани износ.

Плаћање за више зона, односно, за више особа врши се претходним одабиром зоне у којој се завршава путовање, односно групне карте, а затим се прислони картица на екран валидатора.

Валидатор звучним сигналом и поруком на екрану обавештава путника о успешном очитавању (зелени екран). Уколико на картици нема довољно кредита, валидатор се оглашава одговарајућом визуелном и звучном поруком.

Kартица се обавезно валидира приликом сваког преседања како би била исправна приликом контроле. Уколико је последње валидирање остварено у 89. минуту од тренутка прве валидације, карта ће важити до краја те вожње.

Очитавањем у зони 1 или у зони 2, активира се карта од 90 минута која важи за зоне 1 и 2.

 

ИЗГЛЕД КАРТИЦЕ

Приказ предње и задње стране Бус Плус неперсонализоване картице

Приказ предње и задње стране БеоГРАДСКЕ неперсонализоване картице