У овиру Сектора за ауто-такси превоз обављају се следећи послови:

 • студијско-аналитички и управно-надзорни послови у области такси превоза;
 • послови испитивања погодности и класификација такси возила;
 • издавање такси исправа и ознака;
 • финансијско-материјални послови из области такси превоза;
 • вођење евиденције о издатим такси исправама и ознакама;
 • израда извештаја, информација и других материјала везаних за такси превоз.
 • од 06.11.2018. године и ступања на снагу Закона о превозу путника у друмском саобраћају, сектор за ауто-такси превоз се бави и питањем "LIMO SERVISA" - изнајмљивањем возила са возачем.

Документа - Захтеви

 1. Образац - Увид у досије -  уверење, захтев, молба 
 2. Образац - Захтев за издавање сагласности за предузетника/физичко лице
 3. Образац - Захтев за издавање сагласности за привредно друштво
 4. Образац - Захтев за издавање сагласности за запослене код превозника
 5. Образац - Захтев за прекид обављања такси делатности
 6. Образац - Захтев за престанак обављања такси делатности
 7. Образац - Захтев за промену пословног седишта
 8. Образац - Изјаве
 9. Образац - Захтев за издавање сагласности за лимо сервис

Прописи

Мапе

Списак активних такси превозника

Списак такси превозника

Списак такси удружења

ВЕСТИ

Zbog novo nastale situacije i proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, po preporuci Vlade republike Srbije, ispitivanje pogodnosti i klasifikacija taksi vozila (estetski prgled) i šalter sala za izdavanje taksi dozvola, isprava i raznih uverenja do daljnjeg neće raditi.OBAVEŠTENJE

Моле се такси предузетници који имају самосталну кровну ознаку града Београда, да дезинфекциона средства преузму у просторијама EVRO GOLD STARa у улици др Сланачки Пут 26. Палилула Вишњичка Бања..

Сектор за ауто такси превоз почео је са издавањем ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ВЕТРОБРАНСКИХ НАЛЕПНИЦА, која су по Одлуци о такси превозу (Сл. лист града Београда 126/16) обавезни да имају на возилима којим се обавља такси превоз

Ступањем на снагу Изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају од 29.04.2019. године, дошло је до промена у вези  обављања такси превоза у погледу услова за такси возило. Сва возила која се први пут региструју за такси превоз морају да испуне следеће карактеристике:

 • Запремина корисног пртљажног простора не може бити мања од 350 л или међуосовинско растојање мора бити најмање 2.550 мм,
 • Мотор мора да задовољи емисију издувних гасова мин. EURO 3,
 • Возило мора да поседује клима уређај.

Постојећа такси возила која не задовољавају ове услове, морају да прилагоде своја возила у складу са Законом до 05.11.2020. године.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ НОВИХ ПУТНИЧКИХ ТАКСИ ВОЗИЛА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ је на основу УРЕДБЕ ("СЛ гласник РС" бр.94 од 27. децембра 2019.године) о условима и начину спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, донело обавештење и захтев  у вези остваривања права на субвенцију за набавку нових путничких возила за такси превоз.

Kонтакт

 • За додатне информације можете нам се обратити телефоном:
  011/2289-375 
 • Све примедбе на рад ауто-такси превозника могу се пријавити Саобраћајној инспекцији:
  011/3227-000