vest

Информација о поновном пуштању у рад аутобуских линија преко Савског трга

Почев од петка 04.03.2022. године од 09.00 часова поново се успоставља аутобуски саобраћај на Савском тргу. Завршетком радова на Савском тргу и повезивањем Немањине и Карађорђеве улице са Савском улицом, успоставља се нова организација и режим линија јавног превоза и то:

 - линија бр. 36 ће у смеру према Мостару саобраћати улицама Немањина, Савски трг, Савска и даље постојећом трасом, док ће у смеру према Тргу Славија саобраћати улицама Булевар Вудроа Вилсона, Николаја Кравцова, Савска, Савски трг, Немањина и даље постојећом трасом;

 - линије бр. 78 и 83 ће у смеру према Новом Београду саобраћати улицама Немањина, Балканска, Михаила Богићевића, Карађорђева и даље постојећим трасама, док у супротном смеру неће мењати трасе;

линије бр. 51, 511 и 601 ће у смеру према Белим водама, Сремчици и Сурчину саобраћати улицама Булевар Вудроа Вилсона, Земунски пут, Карађорђева, Савски трг, Савска и даље постојећим трасама, док у супротном смеру неће мењати трасе.

Aутобуске линије ЈЛПП бр. 3А, 36, 51, 511 и 601 у зони Савског трга користиће у ул. Савска привремена стајалишта у зони објекта ЈП „Пошта Србије“, док ће линије бр. 78 и 83 у ул. Балканска користити постојеће стајалиште „Немањина“.

Новом организацијом линија ЈЛПП у зони Савског трга корисницима је  је омогућено да коришћењем раније успостављених трамвајских линија ЈЛПП бр. 7, 9, 11 и 12, као и наведних аутобуских линија 3А, 36, 51, 78, 83, 511 и 601, на једном од најзначајних чворишта у граду преседањем креирају вези и реализују путовање до различитих центара атракције на широј територији града.