vest

Контроле рада превозника Јавног линијског превоза путника са посебним акцентом на исправност клима уређаја у возилима

Данас су запослени Секретаријата за јавни превоз на територији града Београда извршили контролу рада превозника на терену, са посебним акцентом на исправност клима уређаја у возилима.

Контрола је вршена на 8 локација у граду, чиме је обухваћено 48 градских и 21 приградска линија као и 24 аутопревозника. Контролисано је 180 возила, при чему је у 56 возила или 31 одсто од укупно контролисаних возила, утврђено 75 неправилности и то: 30 возача без униформе, 26 возила са неисправним или нефункционалним клима уређајима, 8 возила са неисправном дисплеј таблом, 8 возила са оштећеним седиштима или рукохватима и техничким  оштећењима у возилу и 3 возила која нису чиста.

Проценат возила са неисправним клима уређајем у односу на број контролисаних возила износиo је 14 одсто.

По основу утврђених неправилности код свих контролисаних превозника, предвиђене су уговорне казне у укупном износу од 1.500.000 динара.