Такси

СЕКТОР ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ

 

У овиру сектора за ауто-такси превоз обављају се следећи послови:

 

 • студијско-аналитички и управно-надзорни послови у области такси превоза;
 • послови испитивања погодности и класификација такси возила;
 • издавање такси исправа и ознака;
 • финансијско-материјални послови из области такси превоза;
 • вођење евиденције о издатим такси исправама и ознакама;
 • израда извештаја, информација и других материјала везаних за такси превоз.
 • од 06.11.2018. године и ступања на снагу Закона о превозу путника у друмском саобраћају, сектор за ауто-такси превоз се бави и питањем "LIMO SERVISA" - изнајмљивањем возила са возачем.

ДОКУМЕНТИ И ЗАХТЕВИ

Кликните на назив документа / захтева за преузимање у електронском облику:

   Образац - Увид у досије - уверење, захтев, молба
   Образац - Захтев за издавање сагласности за предузетника/физичко лице
   Образац - Захтев за издавање сагласности за привредно друштво
   Образац - Захтев за издавање сагласности за запослене код превозника
   Образац - Захтев за прекид обављања такси делатности
   Образац - Захтев за престанак обављања такси делатности
   Образац - Захтев за промену пословног седишта
   Образац - Изјаве
   Образац - Захтев за издавање сагласности за лимо сервис
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ИСПИТНОГ РОКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ОД 29.03. ДО 01.04.2022. ГОДИНЕ

                 Обавештење о Уверењима

                Обавештење о кандидатима који су положили писмени део испита

                Обавештење о повраћају средстава за услугу "Познавања града Београда"

   Обавештење о датуму, времену и месту одржавања писменог дела испита о познавању града Београда и списак кандидата по групама

   Обавештење o полагању испита о познавању града Београда у периоду од 29. марта до 01. априла 2022. године, свим лицима која су 15. марта 2022. године уредно поднела пријаву

   Обавештење поводом подношења пријава за полагање испита о познавању града Београда

   Правилник о програму, начину и трошковима полагања испита о познавању града Београда

   Списак препоручене литературе за припремање испита о познавању прописа којима се уређује такси превоз

   Закон о превозу путника у друмском саобраћају

   Закон о привредним друштвима

   Одлука о такси превозу

   Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај

 

СТУДИЈА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

   Књига 1 Методологија пројекат
   Књига 2 Анализа постојећег стања
   Књига 3 Такси стајалишта
   Књига 4 Реинжењеринг постојећег такси система у Београду
   Резиме TAXI БГ
   Summary TAXI BG
 

ПРОПИСИ

Кликните на назив документа за преузимање у електронском облику:

   Одлука о ауто-такси превозу
   Решење о економски најнижој цени
   Правилник о испитивању погодности и класификацији такси возила
   Правилник о раду ауто такси превозника на аеродрому "Никола Тесла" Београд
   Правилник о програму и начину полагања испита за обављање такси превоза
   Упутство о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника
 

МАПЕ

Кликом на линк можете преузети мапу такси стајалишта у Београду:

   Мапа такси стајалишта

 

АКТИВНИ ТАКСИСТИ

Кликом на линк можете преузети списак активних таксиста у Београду:

   Списак

 

АКТИВНA ТАКСИ ПРАВНА ЛИЦА

Кликом на линк можете преузети списак активних привредних друштава и удружења у Београду:

   Списак

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Сектор за ауто такси превоз почео је са издавањем ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ВЕТРОБРАНСКИХ НАЛЕПНИЦА, која су по Одлуци о такси превозу (Сл. лист града Београда 126/16) обавезни да имају на возилима којим се обавља такси превоз

 • Ступањем на снагу Изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају од 29.04.2019. године, дошло је до промена у вези обављања такси превоза у погледу услова за такси возило. Сва возила која се први пут региструју за такси превоз морају да испуне следеће карактеристике:
  • Запремина корисног пртљажног простора не може бити мања од 350 л или међуосовинско растојање мора бити најмање 2.550 мм,
  • Мотор мора да задовољи емисију издувних гасова мин. EURO 3,
  • Возило мора да поседује клима уређај.
 • Постојећа такси возила која не задовољавају ове услове, морају да прилагоде своја возила у складу са Законом до 05.11.2020. године.

 

КОНТАКТ

 • За додатне информације можете нам се обратити путем телефона 011/2289-375
 • Све примедбе на рад ауто-такси превозника могу се пријавити Саобраћајној инспекцији путем телефона 011/3227-000

 

ЛИНКОВИ