Информација о измени режима рада линија јавног превоза токо извођења Фазе 3 радова у улици Главна у Земуну

06/10/2023 - 11/02/2024

Током наставка извођења радова на реконструкцији улице Главна у Земуну – Фаза 3 у периоду од 09.10.2023.године до 11.02.2024. године доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови се изводе на коловозу и тротоару у улици Главна, на делу од зоне раскрснице са улицом Авијатичарски трг (раскрсница је слободна за саобраћај) до зоне раскрснице са улицом Караматина,  при чему ће предметна деоница бити потпуно затворена за саобраћај, па ће возила са линија јавног превоза саобраћати на следећи начин:

- возила са линија број 17 и 73 ће саобраћати улицама:

  • у смеру ка Батајници  – Александра Дубчека, 22. октобра, Вртларска, Угриновачка, Новоградска, Цара Душана и даље редовним трасама;
  • у смеру ка граду – Цара Душана, Караматина, Кеј Ослобођења, Стевана Марковића, Авијатичарски трг, Александра Дубчека и даље редовним трасама;

- возила са линије број 45 ће саобраћати улицама:

  • у смеру ка терминусу „Земун (Нови град)“  – Тошин бунар, Ивићева, Угриновачка и даље редовном трасом;
  • у смеру ка терминусу „Блок 44“ – Угриновачка, Новоградска, Цара Душана, Караматина, Кеј Ослобођења, Стевана Марковића, Авијатичарски трг, Николаја Островског, 22. октобра, Вртларска, Ивићева, Тошин бунар и даље редовном трасом;

 - возила са линија број 83 ће саобраћати улицама:

  • у смеру ка терминусу „Земун (Бачка)“  – Александра Дубчека, 22. октобра, Вртларска, Угриновачка и даље редовном трасом;
  • у смеру ка граду – Угриновачка, Вртларска 22. октобра, Александра Дубчека и даље редовном трасом;

- возила са линија број  84, 704, 706 и 707 ће саобраћати улицама:

  • у смеру ка Батајници  – Карађорђева, Авијатичарски трг, 22. октобра, Вртларска, Угриновачка, Новоградска, Цара Душана и даље редовним трасама;
  • у смеру ка граду – Цара Душана, Караматина, Кеј Ослобођења, Стевана Марковића, Карађорђева и даље редовним трасама.

- возила са линија број  703, 705 и 706Е ће саобраћати улицама:

  • у смеру ка Батајници  – Терминус „Кеј Ослобођења“, Марка Николића, Јована Суботића, Стевана Марковића, Кеј ослобођења, Караматина, Цара Душана и даље редовним трасама;
  • у смеру ка граду – Цара Душана, Караматина, Кеј Ослобођења, до терминуса „Кеј Ослобођења“.

    - возила са линија број  704Н и 706Н ће саобраћати улицама:

  • у смеру ка Батајници  – Булевар Михајла Пупина, 22. октобра, Вртларска, Угриновачка, Новоградска, Цара Душана и даље редовним трасама;
  • у смеру ка граду – Цара Душана, Караматина, Кеј Ослобођења, Стевана Марковића, Авијатичарски трг, Александра Дубчека и даље редовним трасама;

Стајалишта

  • привремено се укида стајалиште “Душанова“ (шифра ст.#803) за линије бр. 45 и 83 у улици Новоградска;
  • привремено се измешта стајалиште “Угриновачка“ (шифра ст.#805) које у редовном режиму користе линије бр. 45 и 83 у улици Новоградска, на позицију око 15,0 метара после постојеће, односно испред кућног броја 31;

Возила ће на измењеним деловима траса користити стајалишта:

  • линије бр. 45 и 83 у смеру ка улици Филипа Вишњића:
  • Новоградска – стајалиште које у редовном режиму користе линије бр. 81, 81Л и 85;

-    линије бр. 17, 73, 84, 704, 706 и 707 у смеру ка Батајници и 45 у смеру ка Новом Београду:

  • Угриновачка - стајалиште које у редовном режиму користе линије бр. 45 и 83;

-    линије бр. 17, 45, 73, 84, 704, 706 и 707 у смеру ка Зеленом венцу и Новом Београду:

  • Кеј ослобођења 1 – привремено стајалиште које у редовном режиму користе возила на међумесним линијама према Срему;

Возила са линије бр. 83 ће користити сва постојећа стајалишта на измењеном делу трасе осим стајалишта „Александра Дубчека“ у улици 22. октобра – смер ка улици Џона Кенедија (шифра ст.#312, стајалиште која у редовном режиму користе линије 15, 45, 81, 81Л и 85).

 

prikaz izmene